11 Mart 2018 Pazar

C# MessageBox Evet Hayır ile Koşullu İşlemler

Merhaba aşağıdaki kkod blogunu kullanabilirsiniz.

           DialogResult secenek = MessageBox.Show("Kaydı veritabanına kaydetmek istiyor musunuz?", "Bilgilendirme Penceresi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

            if (secenek == DialogResult.Yes)
            {
                //Veritabanına kayıt ekleyen kodlar
            }
            else if (secenek == DialogResult.No)
            {
                //Hayır seçeneğine tıklandığında çalıştırılacak kodlar
            }

Datagridview'de sadece rakam girişine izin verme (belirli bir kolondan sonrakileri kontrol edebilir)

Merhaba dostlar,

Geliştirmekte oldugum bir projemde karşılaştığım sorunları not etmek adına su sıralar blogherşeydir'i not defteri mahiyetinde kullandığım doğrudur.

ama bu sebepten ötürü bazı konularımın 170 okunma sayısı oldugunu görmekte mutluluk veriyor. En azından benim gibi kendini yeni geliştirdiği programında sorun yaşayan kişilere onların gözünden arayabilecekleri konu başlıkları oluşturuyorum.

İlginç bir talep

datagridviewde ilk kolon hariç diğer kolonlarda metin varsa yada null değer varsa işlem yapma.


önce değer sayısal mı kontrol eden fonksiyonu projenize yapıştırın

        bool IsNumeric(string text)
        {
            foreach (char chr in text)
            {
                if (!Char.IsNumber(chr)) return false;
            }
            return true;
        }

Daha sonra aşağıdaki kod blogunu yapıştırın.

            for (int t = 1; t < dataGridView3.ColumnCount; t++) // t=1 yani 1.ci değil 2. kolondan sonraki değerleri oku demiiş olduk.
            {
                for (int j = 0; j < dataGridView3.RowCount - 1; j++)
                {
                    if ( IsNumber(dataGridView3.Rows[j].Cells[t].Value.ToString()))
                    {
// eğer 1.ci kolondan sonraki değerler sayısal ise bu bölümdeki koşulları uygula demiş olduk
// kolay gelsiin :)

// dipnot : eğer değer boş isede bu komut satırını if bloguna ekleyiniz
//dataGridView3.Rows[j].Cells[t].Value != null &&
                }

            }

C# Texboxa sadece rakam girişine izin vermek

aşağıdaki kod blogunu kullanabilirsiniz.

            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) ) // İkinokta üst üste giri bir karaktere izin                                                                                                                    //verir && (e.KeyChar != ':')
            {
                e.Handled = true;


            }

dataGridView temizleme - dataGridView'deki tüm kayıtları silme

Aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

dataGridView4.Rows.Clear();

13 Şubat 2018 Salı

Combobox'ın Dropdown stilini c# kodu ile değiştirme

Merhaba

Radio butonun işaretli olma durumuna göre combobxların sitilini değiştirmek istiyordum aşağıdaki kod ile çözüm sağladım.


comboBox2.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;

8 Şubat 2018 Perşembe

C# TextBox'a yazarken Metni Büyük Harfe Dönüştür

C# ta Metin kutusuna yazarken Metni Büyük Harfe Dönüştürme

Textbox'ın CaracterCasting özelliğini upper'a çekmeniz yeterlidir.


veya aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

TextBox1.CharacterCasing = CharacterCasing.Upper;

7 Şubat 2018 Çarşamba

listView içerisindeki tüm kayıtları Listboxa Aktarma

c# listView içerisindeki tüm kayıtları Listboxa Aktarma

            if(listView2.Items.Count != 0)
            {
                listBox1.Items.Clear();
                for (int intCount = 0; intCount < listView2.Items.Count; intCount++)
                {
                    listBox1.Items.Add(listView2.Items[0].SubItems[0].Text + " * " + listView2.Items[0].SubItems[1].Text + " - " + listView2.Items[0].SubItems[2].Text); -- Kolon Kolon sub indexi değiştirebilirsiniz.
                    listView2.Items[intCount].Remove();
                    //Every time remove item, reduce the index         
                    intCount--;
                }
            }