4 Temmuz 2014 Cuma

KPSS Güncel Olaylar Hakkında Kısa Kısa Bilgiler

1) fiba başkanı: turgay demirel

2) tahtından feragat eden kral: ispanya-juan carlos

3) dünyanın en uzun süren seçiminin yapıldığı hindistanda kazanan: narendra modi

wilson ilkelerinin 2. dünya savaşından sonra olanı atlantik bildirgesituik mart 2014:
işsizlik oranı %9,7 tarım dışı işsizlik oranı ise %12 olarak gerçekleşti.
istihdam oranı %45,9 olarak gerçekleşti
işgücüne katılma oranı %50,8 olarak gerçekleşti
2013 yılında işsizlik oranının en düşük olduğu il %4,2 ile karaman, en yüksek olduğu il ise %23,4 ile batman oldu , 01/07/14

tbmm açılması 23 nisan 1920
teşkilatı esasiye : 20 ocak 1921
istiklal marşının kabulü 1 mart 1921
maarif kongresi 15 temmuz 1921
tekalifimilleye 7 ağustos 1921
kars antlaşması 13 ekim 1921
ankara antlaşması 20 ekim 1921
mudanya ateşkes 11 ekim 1922
saltanatın kaldırılması 1 kasım 1922
lozan görüşmeleri 24 temmuz 1923

atatürk dönemi savaş sonrası
saltanatın kaldırılması 1922
ankara başkent seçildi 1923
cumhuriyet ilan edildi 1923
halifelik kaldırıldı 1924
şeriye evkaf- erkanı harbiye- tevhidi tedrisat 1924 (aynı gün)
1924 anayasası 1924
türkiye iş bankası 1924
şapka kanunu 1925
aşar vergisinin kaldırılması 1925
atatürk orman çiftliği 1925
tekke ve türbelerin kapatılması 1925
saat ve takvimde değişiklik 1925 -ölçü ve tartıda değişiklik 1931- tatil gün değişikliği 1935
medeni kanun (1926)
maarif teşkilatı (1926)
kabotaj kanunu 1926
teşviki sanayi kanunu 1927
millet mektepleri (1928)
gümrük tarife koruma 1929
dünya ekonomik buhran 1929
merkez bankası 3 ekim 1931
türk tarih kurumu 1931
devletçilik politikası 1931-1939
türk dil kurumu 1932
zirai donatım 1932
yüksek ziraat enstitü 1933
sümerbank 1933
üniversite reformu 1933
soyadı kanunu 1934
etibank 1935
maden tetkik arama 1935

atatürk ölmeden önce olanlar.

milletler cemiyeti: 1932
balkan antantı 1934 : türkiye-yunan-yugoslavya-romanya
akdeniz paktı 1936 : dingiltere- yugoslavya- yunanistan- türkiye
boğazlar sözleşmesi 1936
sababad paktı 1937 : türkiye- iran- ırak- afganistan

bunun yanı sıra yukarıdaki paktlardan da bir soru gelecektir.

evet, devam ediyoruz.

kesinlikle 1 soru eserlerden gelecek.

yazıyorum;

farabi: medinetül fazıla muallim sani
ibni sina: el kanunul tıp
gazali: ihyaül ulumeddin
harezmi; kitabül cebir
biruni: asarül bakiye
ömer hayyam: rubaileri ile ünlü ve celali takvimi
ali şir nevai : muhakemetül lügateyn
uluğ bey: yıldızlar fihristi

benim beklediğim soru ise gezginlerden birini sorması.

seydi ali reis: miratül memalik
piri reis: kitabı bahriye
evliya çelebi: seyahatname
katip çelebi: cihannüma
naima: tarihi naima
ahmet cevdet paşa : mecelle
matrakçı nasuh : dikkat gelebilir. bu yıl güncel bilgi sorusu da olabilir. kitabül hisap (cebir, dört işlem)

evet, beklediğim bir soru da beylikler ve onlara ait eserler

beylikleri dsmaç diye ezberleyebilirsiniz.

d: danişmentliler: yağıbasan medrese (anadolu'daki ilk medrese=
s: saltuklar: ilk kurulan beylik erzurum ulu canii, üç kümbet
a: artuklular: malabadi köprüsü-hsankeyf- hatuniye medresesi
ç: çaka beyliği : bunlar da denizcilikle uğraşmış.

nuruosmaniye camii bati tarzi ilk camii.
bati tarzı ilk eser iii. ahmet çeşmesi.

bir soru da buradan gelecek.

divanı arz: askeri işlere bakar. arz ederimden kalsın aklınıza: başında da emir-i arz var.
divanı istifa: maliye işlerine bakar. istifa ediyorumdan kalsın işte: başında müstevfi var.
divanı işraf: askeri-yargı hariç diğer işlere bakar: başında da müşrif var. işraf-müşrif oradan kalsın.
kadıl kubat: baş kadı
emiri dad: örfi işlere bakar.

kadının kararlarını kazasker sorgular.

seyfiye sınıfıda : sadrazam-vezir-kaptanı derya gibi adamlar yer alır.. yani askeri kanat.
ilmiye : şeyhülislam-kazasker vardır. medrese çıkışlı ve müslüman olmak zorunda
kalemiye: nişancı- defterdar var.

bunlar divanı hümayuna katılır ha unutmayın.

oğuş- urug- boy-budun- millet diye sıralanır.

muhtesip: çarşı pazar denetler.
camedar: padişahın kıyafetlerini hazırlar.
serhank : törende yol düzeninden sorumlu
amil: vergi işine bakar vilayette

ilk kadın hakları savunucusu ve ilk kadın yazar: fatma aliye hanım

istiklal marşı h.suphinin ısrarı ile yazdırıldı. yazan belli. ilk besteleyen ali rıfat çağatay. 1930 yılından sonra da zeki üngör olmuştur.

bak bir soru da buradan gelecek.
tbmm gruplar: tesanüt- ıslahat- istiklal- yeşil ordu var. biri daha vardı da unuttum.

hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır lafını sakarya savaşında söyledi.
ordular ilk hedefiniz akdeniz lafını büyük taarruzda söyledi.
türkün makus tarihini yendiniz lafını 2.inönü sonrası söyledi.

ilk müderris davutu kayseri.

31 mart ayaklanmasını bastıran ordu hareket ordusudur.

1.meşrutiyette genç osmanlılar, 2.meşrutiyette ittihat ve terakki etkili oldu.

bir soru da garanti gazetelerden çıkacak.

iradei milliye: sivas kongresi sırasında çıktı.
hakimiyeti milliye: 1920 yılından sonra çıkmaya başladı.
ceridei havadis: tbmm ilk resmi gazetesi.

bac emini: ticari faaliyetlerin genel düzeninden sorumlu.
muhtesip: çarşıları denetler.
kapan emini : ürünlerin şehre adaletli dağıtılmasını sağlar.

ilk telgraf hattı : edirne-kırım * dikkat gelebilir.

ab'nin kuruluşu: schuman planı- roma antlaşması ile.
camp david deyince aklınıza arap-israil savaşları gelsin.
san fransisco bm kuruldu diyebilirler
balfour ise filistin sorunu. israil kuruldu.

atatürk dönemin de ad alan antep
atatürk döneminde madalya alan maraş
kollarım ağrıdı hadi çalışın biraz. buradan 3 soru çıkmazsa bir şey bilmiyorum.

biraz da coğrafya vereyim bari.

eğer göllerden bir soru gelmezse köprüden atlarım.

kıyı set gölleri: küçük çekmece-büyük çekmece- durusu
volkanik set gölleri: haçlı-batak-çıldır-erciyes ( erciyes'te volkanla batak oynuyordum çıldırdım haçlılar saldırmış) alın size kodlarım ahha:)
heyelan set göller : tortum-abant-sera-yedigöller
alüvyon set: bafa-marmara-mogan-eymir-uzungöl-köyceğiz

termik santralleri, doğalgaz ile çalışanları, kömürle çalışanı bir de jeotermal'i çalışanı bilin bir soru gelecek.

termik: afşin-elbistan-seyitömer-tavşanlı-tunçbilek-yatağan-kangal-soma :(
doğalgaz: hamitabat- ambarlı- çamurlu- ovaakça
taşkömürü: çatalağzı
jeo termal: sarayköy-germencik

toryum eskişehirde, uranyum ise yozgatta var.

devam ediyorum.

soru beklediğim bir yer daha. geçici ve kalıcı yerleşim merkezlerini soracak.

geçici: yayla-kom-dam-oba
kalıcı : çiftlik- mezra- divan- mahalle

en çok ithalat yapılan ülkeler: rusya-almanya-çin-abd-italya
en çok ihraacat: almanya- ırak- iran- dingiltere- mısır- rusya

Hiç yorum yok: