6 Temmuz 2014 Pazar

Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi

zihinsel engelli çocukların eğitimi ile dayalı caba ve deneyimlere dikkat edildiğinde bir sual akla gelebilir. "Zihinsel engelli genç erkek da olağan inkişaf gösteren çocuklar kabilinden kendini bilme ve derk ihtiyacında mıdır?" nema gelişmenin sınırları hala bilinmediğinden toplumun da bu konudaki önyargıları önemsenmediğinde tek şeyin gayrimümkün olmadığı söylenebilir. Bu konuda pozitif düşünmeye devam edecek olursak zihnî engelli çocukların, düzgülü çocuklardan değişik olmaktan çok onlara benzediğini düşünebiliriz.
Bu düşüncelere binaen zihnî engelli çocuğa bireysel potansiyelini geliştirmesi ve böylece kendini tanıtması ve anlaması manidar deneyimler kazanmasını sağlayacak terbiyevi yardımlar yapılabileceğini söyleyebiliriz.
Zihinsel engelli çocuklarla çalışırken mukaddema ferdî fehamet duygusunun geliştirilmesi gerekir. enik "Bana gereksinim var, ben isteniyorum, ben seviliyorum" şeklinde düşünmelidir. Bu duygunun patetik bir şekilde geliştirilmesi bala ile mürebbi beyninde mühim duygusal ve tepkisel ilişkinin doğmasına neden olur. Bu pozitif tasarı ve yaklaşım ile çocuğun devinme deneyimleri ile bireysel potansiyeli ortaya çıkarılabilir.
Amaçlı ve düşündürücü biçimde düzenlenen eylem eğitimi programları çocuğun duygusal, toplumsal ve psikosomatik yönlerini etkiler. eylem kavramı, spor, oyun, dans, rodaj ve keşfedici hareketleri kapsar. hasılı tüm insan hareketleri bu anlamdadır. Hareketler yolu ile elde edilen bu deneyimler kendi başlarına bir uğur değil nema ve gelişmede daim ve yanık zemin bir pusat olarak düşünülmelidir.
Zihinsel engelli çocuklarda nema ve gelişmeyi etkileyen ciddi terbiyevi yardımlardan biri de tutum deneyimlerinin kazandırıldığı vücut eğitimi programlarıdır. Bu programların uygulanmasında sert öte güçlükler ile karşılaşılabilir. şık bir salonun bulunmayışı, verimsiz aletler, bu konuda yetişkin bir öğretmenin bulunamayışı kadar nedenler ile bu tıp etkinliklere etkili iştirak sağlanamayabilir. bütün güçlüklere mukabil çocukların genel gelişimine muhteşem katkılarına inandığımız beden eğitimi
programlarının kesinlikle uygulanması gerekmektedir.
Bu programlar sırasında çocuk, program, eğitici konularında daim değerlendirmeler yapılarak, güçlü programların ve tekniklerin ortaya çıkarılması mümkündür. Öğretmenler zürriyet ile sıcak ilgi kurup onlara yüreklilik verecek şekilde tepkilerini ayarlamalı, icraat sırasında çocukların kendi üst parçalarını tanımalarına havari olmalıdırlar. üste çocuklarda ferdî farklılıklar delik uğrunda bulundurularak, hareketler basitten zora, desise düzeninden kıyasi hareketlere yakın düzenlenmelidir. muallim hareketler sırasında gani yerinde model olmalıdır. kısa komutlar vererek ve çevir sesi araçlarından bilistifade hareketin mukaddime ve bitiş noktalarını belirtmelidir. devinme öğretimi sırasında öğretmen, çocuğun emniyetini sağlamalı, fiziki olarak yaklaşan olmalı, çocuğu cesaretlendirmeli ve hareketin ahir çocuğu ödüllendirmelidir.
Bir eğin eğitimi programında üç aşamadan geçilir.
1. Harekete sürükleyici etkinlikler: Çalışmalara çoğunlukla harekete sürükleyici etkinlikler ile başlanır. Yürüme, koşma, sıçrama üzere dinçlilik donör hoşa giden aktiviteler yapılır. orantılı varlık tutuluşu ve harbi devinme yeteneği kazanılan bu hareketler, olabilir olduğu kadar çeşitli olmalıdır. bire bir zamanda çalışmanın bu aşamasında şen bir atmosfer ve cümbüş olmalıdır. Bu aşamayı takiben işlevsel egzersizler yaptırılmalıdır.
2. fonksiyonel egzersizler: işlevsel egzersizler eklemleri hareketlendirme, kasları ihya için yapılan hareketlerdir. öğretmen hareketlerin amaca ulaşması için kontrollü olmalı ve hareketlerin kıpırdak bir biçimde yapılmasını sağlamalıdır. Hareketler sırasında eller, kollar, omuzlar, bel, kalça, bacaklar, göl ayağı bilekleri ve ayaklar çalıştırılmalıdır.
Hareketlerde eklemleri çalıştırmanın yanı düzen esnekliğe de makam verilmesi gerekir. Hareketler taklidi yaptırılabilir. başkaca türlü değersiz aletler de kullanılabilir.
Hareket dizileri yetişek süresince basitten, zora essah seçilir. faaliyet dizileri farklı üzeri parçalarına ilgili olabilir. Çocuklar bir diziyi sıkıca öğrendikten sonra öbür bir diziye geçilebilir.
3. ekip etkinlikleri: grup etkinlikleri çalışmanın en stratejik aşamasıdır. Çocukların matem düzeyleri, gelişimsel özellikleri bakış önüne alınarak, gelişimi destekleyen ve berenarı ziyade beceriyi içeren icraat planlanabilir. Bu bölümde matem ve gelişimsel düzeye mutabık olarak cisim eğitiminin herhangi bir dalı ile alakadar uygulamalar yaptırılabilir.
Yeteneklerine ve gelişimsel özelliklerine gereğince çocuklar gruplara ayrılır. Yeteneklerde başkalık da olsa hoca alt ve arka düzeylerde tutum yaptırabilir. çalışmalar sırasında gelişmiş çocuklar diğerlerine yâr olabilirler. sonunda çocuklara işbirliği yapmaları için punt tanınır.
Ayrıca, hoca hareketler sırasında çocuklara kudretli olduklarını kesif sık hissettirmelidir. genel olarak takım etkinliklerinin avantajları şunlardır. Hareketlerde skala vardır. dar araçlardan en esen şekilde yararlanılır, çocuklara elan şu denli temrin olanağı verilir. Çalışmalarda kategori ne derece küçük olursa say da o ölçüde liyakatli olur.

Hiç yorum yok: