5 Mart 2010 Cuma

Demokrasi nedir Demokrasi kavramı nasıl ortaya çıkmıştır

Demokrasi nedir, vikipedi, Demokrasi ne demektir, Demokrasi nedir, Demokrasi nasıl ortaya çıktı, Demokrasi nasıl kurulur, Demokrasi nasıl oluşur, Demokrasi nasıl ortaya çıktı

Demokrasi, halkın kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik yönetim biçimi, çağımızın en yaygin yönetim biçimidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de demokrasiyle yönetilmektedir. Demokrasinin temel ilkeleri; özgürlük, miil? egemenlik, çoğulculuk ve eşitliktir. Demokratik yönetim biçiminin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

Demokrasi, insanın değerli bir varlık olarak görüldüğü yönetm bçimidir. İnsan, doğuştan diğer hiçbir canlıda bulunmayan olanaklarla dünyaya ge r. Bu olanaklarını geliştirerek çeşitli sanat, bilim, düşünce ve edebiyat ürünleri ortaya koyar. Demokratik yönetimde, insanın gelişebilmesi ‘için doğuştan bazı hak ve özgülükere sahip olduğu kabul edilir. Devlet, bu hak ve özgürlükleri anayasa ve yasalarla gfs,eroe aitına alır.

Demokrasi, millT egemenlik ilkesine dayanır. Demokratik etı biçiminde halk, kendisini temsil edecek kişileri oylarıyla belirler. Bu kişiler, be :‘ b t s’e Gikeyi halk adına yasalara uygun olarak yönetirler. Halk, uygulamalarından ne nsa onları tekrar seçebilme, gerekirse seçmeme hakkına sahiptir.
Demokratik yönetimde çoğulculuk ilkesi geçerlidir. Herkes cşnoe ve düşündüklerini açıklama hakkına sahiptir. İnsanlar, birbirlerinin hak atina sag gösterirler. Diğer insanların düşünce ve davranışlarına karşı hoşgörülüdüıier. Hekes ayrn biçimde düşünmesinin ve davranmasının mümkün olamayacağını bil re’. Fa. görüşlerin varlığı, demokrasiye çok seslilik getirir. Herkesin fikri saygıyla dinen e e doğru çözümlere ulaşılır.

Demokrasinin temel ilkelerinden biri de eşitliktir. Dern:ra ,öretimde insanlar yasalar önünde eşittir. Hiç kimseye dil, din, ırk gibi özellikler reaene ayncalık tanınmaz. Herkesin hak ve görevleri anayasa ve yasalarla beli1er’- ş e yasalar herkese aynı şekilde eşitçe uygulanır.

Görüyoruz ki, demokrasi bir yaşam biçimidir. Bu yaşam d n- de insana saygı ve sevgi esastır. İnsanlar, düşündüklerini ve dilediklerini başkaar a zarar vermemek koşuluyla dile getirebilir, gerçekleştirebilirler. İnsan olarak bazi hakara sahip olduklarının bilincindedirler. Bu haklara sahip çıkarlar, görevlerini de özere enre getirirler.

Eğitilmiş insanlar demokrasinin varlığını daha iyi sürdüreb er Demokrasi eğitimi, ailede ve okulda başlar, toplum yaşamında gerçekleştirilir. İnsan ar, eğitimle demokrasinin gerektirdiği davranışları öğrenir, insan ve vatandaş oma or ncni kazanırlar. Sonuçta, en iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğunu görürler ve ona sahip çıkarlar. Toplumda demokratik yaşamın sürdürülmesi için gerekli çabay göstenrer.

Hiç yorum yok: